Shanghai Dragons

Shanghai Dragons Line-up

BlueHaS - player of Shanghai Dragons +0 -0
BlueHaS
We Seong-hwan
Fearless - player of Shanghai Dragons +0 -0
Fearless
Lee Eui-Seok
Geguri - player of Shanghai Dragons +0 -0
Geguri
Kim Se-yeon
Lu Weida - player of Shanghai Dragons +0 -0
Lu Weida
Lu Weida (路炜达)
Yan Xiao - player of Shanghai Dragons +0 -0
Yan Xiao
Yan Xiao (晏骁)
Last 5 games
20% Wins
80% Losses
Last 10 games
10% Wins
90% Losses
Last month
50% Wins
50% Losses
Last year
4% Wins
96% Losses
Comments