b1t (Valeriy Vakhovskiy) - NaVi

Original name: Valeriy Vakhovskiy
Country: Ukraine
Team: NaVi